DGS en haar CO2 Footprint

jul 7, 2022

De laatste jaren is milieubewust ondernemen steeds belangrijker geworden. Bedrijven spelen hierin een belangrijke rol en zetten steeds vaker stappen die een positieve invloed hebben op de omgeving. Het verminderen van de CO2 uitstoot is hier ook onderdeel van. Bij DGS zijn we sinds dag één al bewust van de reductie van CO2 uitstoot. Waar veel bedrijven nu opzoek zijn naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot te verminderen, heeft DGS deze stappen al ondernomen en kijken alweer verder in de toekomst. Bij DGS dragen we graag bij aan een duurzame wereld.

 

Vanaf de eerste dag waren de founders van DGS al actief op zoek naar toeleveranciers en partners in de regio, om onnodige CO2 uitstoot te voorkomen. Dit is gelukt en meerdere toeleveranciers zijn zelfs lopend te bereiken. Naast de partners en toeleveranciers is DGS ook sterk georiënteerd op personeel uit de regio, zonder daarmee te discrimineren. Ook het uitbesteden doen we in de regio Haaksbergen. Al deze kleine acties maken bij elkaar grote, positieve verschillen.

 

DGS heeft geen productie locaties in China, India, Brazilië, Tsjechië of elders in Oost-Europa, alles komt uit Haaksbergen en omgeving. Daarnaast hebben we een sterke focus op een West-Europese klantenkring. Deze worden door ons actief voorzien van mooie, kwalitatieve producten. Klanten welke verder weg gevestigd zijn, worden door ons pas bedient als er een duidelijk aantoonbare reden is en de CO2 uitstoot te verantwoorden is. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijke levering met meerdere leveranciers uit onze regio. Ook is onze focus gericht op slachtbedrijven met een capaciteit welke past bij een lokaal karakter. Wij werken niet mee aan installaties voor massa productie waarbij dieren van heinde en verre moeten komen om de productie te vullen.

 

Naast onze eigen acties, helpen wij onze klanten ook om duurzaam te ondernemen. Bij DGS ontwikkelen we software waarmee klanten de CO2 uitstoot voor het produceren van een stuk vlees kunnen berekenen. Dit is informatie waar de consument recht op heeft. Ook sparren we dagelijks met belanghebbenden om onze klanten kwaliteit vlees te kunnen laten produceren, in de breedste zin van het woord. Bij DGS gaan we voor de hoogste kwaliteit, alles met mate en met minder CO2. Hiervoor blijven we onszelf dagelijks ontwikkelen en gaan we samen voor een betere, en duurzamere toekomst.